Fortrolighedspolitik

 

OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis du er tilmeldt med en konto gennem vores ydelser, vil virksomheden opbevare dine personlige oplysninger i hele den periode hvor din konto er aktiv. Desuden opbevarer virksomheden dine personoplysninger i yderligere perioder for at gøre det muligt for virksomheden at opfylde sine juridiske forpligtelser per gældende love eller forordninger, såsom gældende forordninger om gambling, kend din kunde og forordninger imod hvidvaskning af penge.

Desuden kan virksomheden opbevare dine personlige oplysninger i længere perioder, forudsat at denne opbevaring er nødvendig for virksomhedens lovlige interesser, såsom beskyttelse mod bedrageri og regnskabs- og journalføring.

 

DINE RETTIGHEDER

Hvis du er bosiddende i EU eller en anden jurisdiktion der giver dig nedenstående rettigheder, så kan du kontakte os når som helst per e-mail dpo@domainsholdingsgroup.info  og anmode om:

  1. At få adgang til eller at slette alle personlige oplysninger vedrørende dig
  2. At ændre eller ajourføre personlige oplysninger vedrørende dig (fx hvis du mener at dine personlige oplysninger er forkerte, så kan du bede om at få dem rettet eller slettet). Bemærk at du også kan anmode om at vi skal rette fejl angående dine personlige oplysninger (undtagen i tilfælde hvor det er nødvendigt at beholde oplysningerne i deres oprindelige form ifølge gældende love og forordninger)
  3. At vi begrænser eller ophører med yderligere brug af dine personlige oplysninger
  4. At vi vil fremskaffe de personlige oplysninger du frivilligt har givet os i et maskinlæsbart format

Bemærk at disse rettigheder ikke er absolutte, og at anmodninger er underlagt gældende juridiske krav, inklusive gambling-forordninger og andre juridiske og etiske krav om rapportering og opbevaring af dokumentation. Vi må også rette, erstatte eller fjerne ufuldstændige eller forkerte oplysninger når som helst og efter egen beslutning i henhold til vores interne politik.

 

HVORDAN VI SIKRER DINE OPLYSNINGER

Vi er meget omhyggelige med at indføre og vedligeholde sikkerheden af ydelserne og dine oplysninger. Vi har indført passende fysiske og teknologiske sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang, for at opretholde datasikkerhed og for at bruge de oplysninger vi indsamler online korrekt. Disse sikkerhedsforanstaltninger varierer baseret på følsomheden af de oplysninger vi har indsamlet og gemt.

Vi anvender metoder og kontrolmekanismer der er op til industriens standard for at sikre sikkerheden af brugernes oplysninger, fx:

  • Sikker netværkstopologi der inkluderer forhindring af indtrængning samt firewall-systemer
  • Krypteret kommunikation
  • Bekræftelse og adgangskontrol
  • Eksterne og interne revisionsprøver osv.

Selvom vi tager rimelige foranstaltninger til at beskytte oplysningerne, kan vi ikke være ansvarlige for handlinger fra de personer der skaffer sig uautoriseret adgang eller som misbruger ydelserne, og vi giver ingen garanti, hverken udtrykkelig, underforstået eller på nogen anden måde, at vi kan forhindre en sådan adgang.

 

ÆNDRINGER TIL PRIVATLISPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik når som helst, derfor bør du hyppigt kigge på denne side. Vi varsler ved væsentlige ændringer til denne privatlivspolitik på ydelserne, og/eller vi sender dig en e-mail til den e-mailadresse du selv har givet os angående sådanne ændringer. Den slags væsentlige ændringer træder i kraft syv (7) dage efter et sådant varsel er udsendt på en af ovenstående metoder. Ellers gælder alle ændringer til denne privatlivspolitik per den skrevne dato for ”sidste revision”, og din fortsatte brug af ydelserne efter datoen for sidste revision betyder at du har accepteret og nu er bundet i aftale om disse ændringer.

 

HVOR VI KAN KONTAKTES

Hvis du har generelle spørgsmål om ydelserne eller de oplysninger vi indsamler om dig, og om hvordan vi bruger dem, kan du kontakte os via e-mail på dpo@domainsholdingsgroup.info eller ved at sende et brev til vores EU-repræsentant.

Domains Holdings Group Limited

Attn: Data Protection Officer

108 Premier Building, Seychelles

Vi gør alt hvad vi kan for at svare inden for en rimelig tidsramme. Du skal være velkommen til at kontakte os når som helst. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du kontakte den relevante databeskyttelsesmyndighed.